Aanleveren persbericht

De redactie van RTV-Ridderkerk ontvangt dagelijks veel persberichten, zowel direct als via derden. Is een persbericht interessant genoeg voor ons, dan zet de redactie deze online op onze website en op de kabelkrant op ons TV kanaal.

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te redigeren, in te korten of zonder opgave van reden te weigeren. Het insturen van persberichten geeft geen garantie tot plaatsing.

Heeft u of uw vereniging, bedrijf en instelling een persbericht? Stuur deze dan naar info@rtvridderkerk.nl. Vermeld altijd uw naam, adres, e-mailadres en een telefoonnummer waarop u goed te bereiken bent. Onze redactie bekijkt en beoordeelt deze dan en beslist of het persbericht wordt geplaatst.

Ingezonden brieven van particulieren worden niet gepubliceerd omdat wij geen mediaplatform willen zijn voor het voeren van een discussie over een bepaald onderwerp.

Tips

Graag geven wij u onderstaande tips voor het schrijven van een goed persbericht. Een goed geschreven bericht maakt het meeste kans om ongewijzigd geplaatst te worden.

Tekst

• Berichten aanleveren in Word zonder opmaak, dat wil zeggen niet inspringen, tekst niet vet, onderstreept of cursief (zogenaamde “platte tekst”). Dus niet in PDF formaat.
• Titel/Koppen en teksten niet in hoofdletters zetten.
• Controleer de tekst goed op spelling- en taalfouten.
• Zorg voor een invalshoek met nieuwswaarde.
• Geef in de titel/kopregel en de inleiding in eerste alinea van het persbericht een antwoord op de zeven vragen: Wie? Wat? Wanneer? Waar? Met wie/met wat? Hoe? Waarom?
• Geef de details in de volgende tweede alinea.
• Maak er geen reclametaal van. Schrijf zakelijk.
• Probeer de tekst objectief te houden.
• Een goed persbericht is in de actieve vorm geschreven. Voorkom woorden als ‘worden’, ‘kunnen’ en ‘zullen’. Gebruik niet de wij of ik vorm.
• Richtlijn voor een goed persbericht is een bericht van 300 tot 500 woorden.
• Vermeld onderaan als ‘noot voor de redactie’ waar nadere informatie is te verkrijgen: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Foto’s

• Foto’s niet in Word bij het bericht plakken, maar aanleveren als los bestand in jpg of jpeg formaat in een bijlage.
• Foto’s dienen minimaal 1000 pixels breed te zijn en in liggend formaat. Staande foto’s worden niet geplaatst.
• Foto’s moeten scherp zijn.
• Foto’s niet benoemen met de naam die uit de camera komt (b.v. dsc0001) maar maak de naam uniek met datum+onderwerp+naam fotograaf (b.v. 2020-01-01 Aanleveren persbericht – fotograaf Jan Paparazzi) .
• Indien achteraf blijkt dat u een beschermde foto heeft aangeleverd in uw persbericht, zonder dat u in het bezit bent van de auteursrechten hiervan, worden eventuele schadeclaims volledig aan u, als verzender van het persbericht, gefactureerd.
– Geen logo’s of teksten in foto’s opnemen. Deze foto’s worden door ons niet gebruikt.


Indien u vragen heeft over het aanleveren van persberichten kunt u altijd een e-mail sturen naar onze redactie via info@rtvridderkerk.nl.