Aangepaste indeling wisseltentoonstellingen Oudheidkamer

In een tijd waarin het Coronavirus zijn stempel drukt op het dagelijkse leven, merkt het culturele leven in Ridderkerk ook het nodige hiervan. Waar juist nu een indrukwekkende expositie over “75 jaar Bevrijding” jong en oud naar de Oudheidkamer aan de Kerksingel had getrokken, is het nu leeg en stil.

Het vele werk, dat hiervoor verricht is door de werkgroepen, is niet voor niets geweest, want in 2021 zal in dezelfde periode de aandacht des te meer uitgaan naar deze tijdloze gebeurtenis.

De geplande tentoonstelling over het jubilerende Harpe Davids begint later en zal tot 5 september duren. Terwijl de viering van de 50-jarige Riederborgh verplaatst zal worden naar volgend jaar.

Reden te meer om hier extra naar uit te gaan kijken, wanneer het dagelijkse leven hopelijk op gepaste wijze weer opgepakt kan worden.