Agenda

Activiteiten in de Crezéepolder

Twee en een half jaar geleden maakte een zware graafmachine een gat in de dijk. Sindsdien stroomt op het ritme van het getij tweemaal per dag het rivierwater van de Noord de Crezéepolder  in en uit.

Vanaf de hoger gelegen wandelpaden heeft  de wandelaar uitzicht  op een gebied met slikplaten, riet en biezenvelden. Het is een rijk vogelgebied geworden, waar altijd wel wat te zien is. Het tij verjaagt de steltlopers tijdelijk van de slikplaten. Het water dwingt  de vogels zich voortdurend te verplaatsen tussen  rust en voedselgebieden. Langs de langzaam oplopende oevers is een grote variatie van plantensoorten te zien. 

De Natuurvereniging Eiland IJsselmonde heeft twee activiteiten georganiseerd  waaraan iedereen kan deel nemen. 

17 juli Planteninventarisatie Crezéepolder
Verzamelen om 18.30 uur bij ingang Oostmolendijk aan het eind van de Vlietlaan. Aanmelden via https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda

24 juli Avondexcursie vogels in de Crezéepolder
Verzamelen om 19.00 uur op de parkeerplaats  aan de Oost-Molendijk aan de zijde van de A15; aanmelden via https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda