Agenda

Avondwandeling door het Waalbos

Dinsdagavond 11 juli 2023 organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos weer een avondwandeling door het Waalbos. Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht in januari 2015 en werkt samen met Staatsbosbeheer aan de natuurwaarden in het Waalbos zodat het interessant natuurgebied wordt waar iedereen van kan genieten. De Stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken. Zo is er een oeverzwaluwwand, een ooievaarspaal en een torenvalkkast geplaatst en is een hoop grond aangebracht voor de ijsvogel, zodat ie daar zijn nest kan graven. Ook is er een kabouterpad gemaakt voor de kleintjes.

Inmiddels is de zomer weer aangebroken, hebben de meeste vogels jongen en staan planten in bloei. Sommige zijn al weer uitgebloeid en de eerste maaironden zijn alweer gedaan. Wat kan men zien tijdens de avondwandeling. Diverse soorten zangvogels: kneu, cetti’s zanger, rietzanger, winterkoning, grasmus, zanglijster. Met een beetje geluk is ook nog de koekoek te horen, alhoewel die alweer bijna vertrokken is. De koekoek legt zijn eieren in nestjes van verschillende kleinere zangvogeltjes. Die kleine zangvogeltjes zorgen dan voor de jonge koekoek, vaak ten koste van hun eigen jongen. Dus zijn de eieren gelegd dan vertrekt de koekoek weer.

’s Avonds zijn ook vaak de sprinkhaanzanger en de veenmol nog lang te horen. De veenmol is een soort grote krekel, die vanuit een holletje langs de watergang zijn geluid laat horen. Er wordt ook een batdetector meegenomen om de vleermuisgeluiden hoorbaar te maken. Er vliegen in ieder geval 2 soorten in het Waalbos: Laatvlieger en gewone dwergvleermuis. 

Dit jaar is er op 5 september ook nog een avondwandeling.

De wandeling start om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Ross Lovell, ingang naast Waalweg 3. Deelname is gratis, donatie welkom (zie website Waalbos). Rond 22.00 uur is de groep weer terug. Wel graag even aanmelden via info@onswaalbos.nl.