Basisschoolleerlingen leren vissen

De Brede School Ridderkerk, Facet Ridderkerk, Sportvisserij Nederland en HSV De Waal leren leerlingen van de groepen 7 en 8 van dertien basisscholen uit Ridderkerk vissen. De lessen bestaan uit een biologieles en praktijkgedeelte waarbij de leerlingen ook daadwerkelijk gaan vissen. De lessen worden gegeven van 16 mei tot en met 12 juli. 

Voorafgaand aan het vissen krijgen de leerlingen een twee uur durende biologieles van een vismeester van Sportvisserij Nederland. Tijdens deze les wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het vissen, zoals het water, de vissen en de omgeving. Daarna wordt uitgelegd hoe vissen werkt in de praktijk, waarbij respect voor dier en natuur centraal staan. Vervolgens wordt de theorie in de praktijk gebracht. De leerlingen gaan twee uur vissen in de wijk bij school. Sportvisserij Nederland verzorgt het materiaal, zoals hengels, aas en lesmateriaal. 

De scholen die deelnemen aan de vislessen zijn De Piramide (Rijsoord), De Piramide (Centrum), De Klimop (Rijsoord), De Klimop (Centrum), De Schaepmanschool, De Noord, De Wingerd, De Botter, De Bongerd, De Reijer, De Burcht, De Regenboog, De Driemaster. De organisatie streeft er naar deze lessen jaarlijks aan te bieden. 

Brede School activiteit

Kom jij uit Bolnes en wil je ook leren vissen? Dat kan dit blok in de Brede School Bolnes. De Brede School biedt ‘Vissen’ aan in samenwerking met Buurtpreventie Bolnes. Nog niet ingeschreven voor deze activiteit? Doe dat deze week nog via www.bredeschoolridderkerk.nl.