Agenda

Bestuursmeeting voor vrijwilligersorganisaties

Woensdag 14 november organiseert Facet Vrijwilligerssteunpunt van 17.30 tot 21.30 uur een bestuursmeeting voor vrijwilligersorganisaties in het Máximacollege, Margriete van Comenestraat 4. Laat je informeren, inspireren en ontmoet anderen!

Het programma start met een inspirerende lezing ‘Meer vuur in je bestuur’ van bestuursadviseur en trainer Frank Hoes. Op creatieve wijze laat hij onderwerpen als persoonlijke leiderschap, communiceren, leidinggeven en samenwerken aan de orde komen. Het sturingsmodel ‘Krachtig besturen’ wordt geïntroduceerd, en hoe ontwikkel je dan kracht als bestuurder en bestuur? De opbrengst is een stukje bestuurlijke vernieuwing! De sessie is interactief, de deelnemers kunnen volop meedoen. Frank Hoes heeft de sessie al succesvol in diverse gemeenten gehouden. Na de inspiratiesessie kunt u aansluiten bij één van de twee workshops, ‘Krachtig besturen’ door Frank Hoes of ‘Verjonging = verandering’ door Annet Schipper.

De bestuursmeeting is interessant voor bestuursleden van stichtingen, (sport-)verenigingen en bonden die met vrijwilligers werken, mensen die overwegen een bestuursfunctie te gaan vervullen en initiatiefnemers die een vrijwilligersproject of –organisatie (willen) gaan oprichten.

Het wordt een avond met interessante workshops, een buffet en veel gelegenheid om te netwerken. Deelname is gratis. Aanmelden kan via inschrijven.vsp@facetridderkerk.nl of telefonisch bij het Vrijwilligerssteunpunt. Geef aan welke workshop u wilt volgen en ook uw tweede keuze. Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met het Vrijwilligerssteunpunt via 0180 – 430 440 of vrijwilligerssteunpunt@facetridderkerk.nl. Bekijk het complete programma op www.facetridderkerk.nl