Agenda

Bewoners Drievliet presenteren woningbouwplan Botterhof

Stichting Buurtbelang Drievliet heeft in samenspraak met buurtbewoners een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het perceel aan de Windmolen 110, waar nu nog het gebouw van basisschool De Botter staat. De gemeente bood de stichting de mogelijkheid om zelf met een voorstel voor invulling van het gebied te komen.

Dat is gelukt. Donderdag 13 februari 2020 om 17.00 uur wordt het ruimtelijk plan gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het schoolgebouw aan de Windmolen. Het plan beoogt de bouw van 18 appartementen.

De Stichting Buurtbelang Drievliet heeft voor de planontwikkeling samengewerkt met de gemeente Ridderkerk, Abrahamse De Kock Architecten, Van Nes Vastgoed en Holtburgh Capital.

De gemeente noemt het initiatief en de daadkracht van Stichting Buurtbelang Drievliet een prachtig voorbeeld van overheidsparticipatie, waarbij de plaatselijke overheid ondersteunend is aan de verwezenlijking van een idee uit de samenleving.

Met het plan wil de stichting de doorstroming in de buurt bevorderen. De gedachte is dat als oudere buurtbewoners kunnen verhuizen naar de Botterhof een verhuisketen op gang komt. Daardoor komen reeds bestaande woningen beschikbaar voor jonge gezinnen. Dit stimuleert enerzijds verjonging van de buurt. Anderzijds kunnen oudere buurtgenoten in een vertrouwde omgeving blijven wonen.

Bij de inrichting van het gebied is versterking van bestaande groenstructuren uitgangspunt. Tevens wil men de platanen op het perceel behouden, evenals de groene hagen rondom het perceel.

Datum en tijd: donderdag 13 februari, tussen 17:00 en 18:00 uur. Windmolen 110. Inloop vanaf 16:30.

Programma: Welkomstwoord. Bijdragen Gert Koppen (voorzitter SBD) en wethouder Marco Oosterwijk. Toelichting op het bouwplan en de verkoop. Symbolische handeling. Vragen en gesprek.