Bijeenkomst ‘Maak je vrijwilligersorganisatie en/of kerk veiliger’

Facet Vrijwilligerssteunpunt organiseert samen met de expert Sociale Veiligheid van het NOV en de preventiemedewerker van het kerkelijk Meldpunt Misbruik op woensdag 25 maart van 19.30 tot 21.15 uur een bijeenkomst over Sociale Veiligheid binnen het vrijwilligerswerk in Wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80.

Deze interactieve avond is met name gericht op vrijwilligersorganisaties èn kerken om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Hiermee wordt voortgeborduurd op de bijeenkomst van oktober jl. waarbij het accent vooral lag op sportverenigingen.

Als vrijwilligersorganisatie werk je vaak met en voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Voor zowel deze groepen als voor de vrijwilligers zelf moet de omgeving veilig zijn. Een goed beleid hiervoor valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en kerkenraden.

In deze bijeenkomst wordt aangegeven wat Sociale Veiligheid inhoudt en worden concrete handvatten gegeven om hier binnen de vrijwilligersorganisatie of kerk mee aan de slag te gaan. Aan de orde komen voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag, wat preventief beleid is, hoe je dat vorm kan geven, de regeling gratis digitale VOG en aanvragen via E-herkenning. 

Na een algemene presentatie over Sociale Veiligheid in het vrijwilligerswerk is er keuze uit twee workshops.

Als eerste gaat Carin van der Hor, trainer en expert bij het NOV verder in op grensoverschrijdend en lastig gedrag. Hoe dit te herkennen en bespreekbaar te maken. Aan de hand van een risico analyse gaan de deelnemers aan de slag. 

Bij de tweede workshop bespreekt Ineke van Dongen, communicatieadviseur en preventiemedewerker bij het kerkelijk Meldpunt Misbruik, hoe je binnen de kerk kan werken aan sociale veiligheid. Middels een casus komt de gedragscode en het stappenplan ‘Een veilige kerk’ aan de orde. 

De deelnemers ontvangen een mapje met praktische materialen om binnen hun organisatie of kerk aan de slag te gaan met Sociale Veiligheid. Vanuit het NOV is op dit thema extra ondersteuning (kosteloos) beschikbaar voor enkele individuele organisaties. Organisaties die hier interesse voor hebben kunnen zich na de bijeenkomst melden.

De bijeenkomst is bedoeld voorbestuursleden, contactpersonen en coördinatoren vrijwilligerswerk van vrijwilligersorganisaties (niet- sportverenigingen) en kerken. 

Aanmelden kan bij het Vrijwilligerssteunpunt via inschrijven.vsp@facetridderkerk.nl of 0180 – 430  440 met vermelding van naam organisatie, keuze workshop en telefoonnummer.