Bijeenkomst: Maak je vrijwilligersorganisatie veiliger

Als vrijwilligersorganisatie of kerk werk je vaak met en voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Voor zowel deze groepen als voor vrijwilligers moet de omgeving veilig zijn. Facet houdt hierover een bijeenkomst op woensdag 7 oktober.

Facet Vrijwilligerssteunpunt organiseert deze samen met de expert Sociale Veiligheid van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de preventiemedewerker van het kerkelijk Meldpunt Misbruik. Woensdag 7 oktober van 19.30 tot 21.45 uur kunnen belangstellenden meer te weten komen over sociale veiligheid binnen het vrijwilligerswerk. Deelnemers leren wat dit inhoudt en krijgen handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Aan de orde komen voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag, wat preventief beleid is en hoe je dat kan vormgeven, de regeling gratis digitale VOG en aanvragen via E-herkenning. Na een algemene presentatie is er keuze uit een workshop over grensoverschrijdend en lastig gedrag en een workshop over hoe je binnen de kerk kan werken aan sociale veiligheid. Deelnemers ontvangen praktische materialen om mee aan de slag te gaan. De bijeenkomst is voor bestuursleden, contactpersonen en coördinatoren vrijwilligerswerk van niet-sportverenigingen en kerken.

Aanmelden is verplicht en kan via inschrijven.vsp@facetridderkerk.nl (vermeld organisatie, keuze workshop en telefoonnummer). Of bel (0180) 430 440. Locatie: Wijkcentrum West, Boksdoornstraat 80. Het aantal plaatsen is vanwege de coronamaatregelen beperkt.