Agenda

Bijeenkomst over verbeteren kwaliteit centrum Ridderkerk

Op dinsdag 10 oktober 2023 vindt om 19.00 uur een bijeenkomst plaats over het verbeteren van de kwaliteit van het centrum van Ridderkerk.

In de Hofzaal in het gemeentehuis (Koningsplein) wordt het ‘ruimtelijke kwaliteitskader’ voor het centrum gepresenteerd. Daarnaast worden er twee varianten getoond voor de inrichting van het verkeer op de centrumring. Na de presentaties worden vanuit verschillende invalshoeken de voor- en nadelen per variant besproken. Het doel is om stappen te zetten richting verdere verbetering van de kwaliteit van het verkeer, wonen, de economie en het klimaat in het centrum.

Na de bijeenkomst geeft het onderzoeksbureau advies aan het college van B en W over de meest wenselijke verkeersvariant. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad begin 2024 een besluit neemt over het voorstel.

Achtergrond

Er wordt overwogen de structuur van het verkeer op de centrumring aan te passen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de oversteek voor voetgangers te vergemakkelijken. Ook wordt er gekeken naar een prettigere openbare ruimte met meer groen.

Na een eerder onderzoek was er een voorkeursscenario met eenrichtingverkeer op het oostelijke deel van de centrumring. Omdat hier niet voldoende draagvlak voor was onder de belanghebbenden, onderzoekt de gemeente nu op hun verzoek zowel eenrichtings- als tweerichtingsverkeer. Het verbeteren van deze verkeersstromen zijn een uitwerking van verschillende plannen: de Omgevingsvisie, het Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan Ridderkerk.

Belangstellenden kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden bij Joé Bos via j.bos@ridderkerk.nl.

Foto: Gemeente Ridderkerk