Agenda

Bijeenkomst voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

In het (sport)verenigingsleven en bij vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt met en voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Voor zowel deze groepen als voor de vrijwilligers zelf moet er een veilige omgeving zijn.

De gemeente Ridderkerk, de Verenigingsondersteuner Sport van Facet Ridderkerk en Facet Vrijwilligerssteunpunt vinden een veilig en gezond klimaat belangrijk waar leden, deelnemers, vrijwilligers en bezoekers prettig en met plezier mee kunnen doen bij de club en met de activiteiten.

Op woensdag 2 oktober organiseren zij daarom samen de bijeenkomst ‘Sociale veiligheid en een positief verenigingsklimaat’ om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Tijdens de bijeenkomst worden er praktische informatie en concrete handvatten gegeven om hier binnen de vereniging en organisatie mee aan de slag te gaan. Naast sociale veiligheid worden ook rook-, alcohol-, en drugsbeleid bij een veilig klimaat betrokken. Aan de orde komen grensoverschrijdend gedrag, preventief beleid, de regeling gratis digitale VOG, E-herkenning, een rookvrij (sport)terrein en alcohol- en drugsbeleid.

Wethouder Henk van Os zal de bijeenkomst openen en het belang toelichten. Hierna volgt de presentatie ‘Sociale veiligheid’ verzorgd door Carin van der Hor, trainer en adviseur Sociale Veiligheid bij het NOV. Na de pauze kunnen de deelnemers kiezen uit 3 workshops:

‘Een sociaal veilig klimaat’ door Carin van der Hor (Carin Consulting, Interim Management en Training). Carin gaat verder in op grensoverschrijdend en lastig gedrag. Hoe dit te herkennen en bespreekbaar te maken. Je krijgt tips voor preventief beleid en er is een oefening.

Een rookvrije (sport) vereniging’ door Terry Wisse (verenigingsondersteuner Sport Facet Ridderkerk). Met behulp van materiaal van de Hartstichting en een voorbeeld presenteert Terry hoe je een rookvrij terrein, vereniging of voorziening kan realiseren.

‘Alcohol-, en drugsbeleid door Katyana Timmermans (jongerenwerker Facet Ridderkerk) Waar kan je aan denken bij alcohol en drugsgebruik, welke regels kan je stellen en hoe kan je ze handhaven? 

Deelnemers ontvangen na afloop een mapje met bruikbare materialen zoals een stappenplan voorbeleid en een voorbeeld gedragscode. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis aan het Koningsplein. Het programma begint om 19.00 uur, en wordt om 21.00uur afgesloten met een gezonde borrel. Inloop met koffie/thee vanaf 18.30 uur. Deelname is gratis.

Deelname is gratis! Aanmelden kan per e-mail via inschrijven.vsp@facetridderkerk.nl, graag voor 30 september met vermelding van naam contactpersoon, organisatie, emailadres, telefoonnummer en keuze van de workshop. 

Voor meer informatie kan iedereen contact opnemen met Terry Wisse , Verenigingsondersteuner Sport Facet Ridderkerk via terry.wisse@facetridderkerk.nl, 06 – 50 24 70 09 of Junaidah Beun van Facet Vrijwilligerssteunpunt via junaidah.beun@facetridderkerk.nl of 0180 – 430 440.