Agenda

Bijzondere weeksluiting Reyerheem

Op vrijdag 15 september 2023 is er een extra weeksluiting ingepland, die om 14.30 uur begint in Reyerheem. Dit zal een iets andere weeksluiting zijn dan gebruikelijk. Ds. Gerrit van Meijeren zal hierbij te gast zijn; hij is classis predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.

De geestelijk verzorger Alette Zeeman is in dienst bij Aafje en is er voor alle bewoners ongeacht hun levensbeschouwing, zowel in Reyerheem als in het Ronde Sant.

Tegelijk heeft Alette binnen de Protestantse Kerk in Nederland ook de bevoegdheid van predikant. Ze vult dit in als ‘predikant met een bijzondere opdracht’ en heeft geen gemeente, maar ziet de bewoners van Reyerheem en Ronde Sant als een deel van haar gemeente.

Omdat ze een half jaar geleden van werkplek is gewisseld, moet die kerkelijke zending vernieuwd worden, zodat ze nu ook aan deze regio verbonden is. Dat gebeurt in de weeksluiting van 15 september.

Ze zal zelf de weeksluiting leiden. Aan het begin van de dienst zal er een speciaal kort moment zijn waarop ds. Van Meijeren haar de zegen geeft. Daarna is Alette dan officieel verbonden als predikant van de PKN aan de classis (de kerkelijke regio waar Ridderkerk/Aafje onder valt).

Alette heeft ervoor gekozen dit te midden van de bewoners en buurtbewoners te doen. U bent dan ook van harte uitgenodigd om deze speciale weeksluiting bij te wonen.