Agenda

Collecteweek Dierenbescherming van start

De medewerkers en vrijwilligers van de Dierenbescherming zetten zich elke dag opnieuw in om dieren te redden, op te vangen en te beschermen. Ze doen dit met liefde, maar kunnen dit alleen blijven doen met de steun van leden, donateurs en gulle gevers. In de week van 30 september tot en met 6 oktober vraagt de organisatie opnieuw om steun tijdens de jaarlijkse collecteweek. Duizenden vrijwilligers gaan dan met de collectebus langs de deuren voor een bijdrage.

In Nederland leven miljoenen dieren. Huisdieren, landbouwdieren en wilde dieren. Deze dieren hebben zelf geen stem en komen daardoor helaas nogal eens in de verdrukking. De Dierenbescherming komt op voor deze dieren. Een aangereden kat, een verwaarloosde hond of een konijn dat achter is gelaten in het park, ze kunnen op de hulp van de Dierenbescherming rekenen. Miljoenen dieren in de vee-industrie hebben een beter leven dankzij het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming en de organisatie maakt zich sterk om het leven van wilde dieren te beschermen.

“Veel honden zoals Jack wachten in het asiel op een thuis. Door te collecteren wil ik een bijdrage leveren aan hun welzijn en dat van andere dieren in nood,” vertelt collectant Marjolein.

Geef aan de collectant

Het redden, opvangen en beschermen van dieren is kostbaar. Een rit van de dierenambulance kost bijvoorbeeld zo’n € 50,- en een dag opvang voor een kat komt al gauw op € 20,-. Om deze en andere kosten te betalen is de Dierenbescherming geheel afhankelijk van leden, donateurs én de opbrengst van de jaarlijkse collecte rond 4 oktober, Werelddierendag. Daarom vraagt de dierenwelzijnsorganisatie om extra steun van het Nederlands publiek. De vrijwilligers van de Dierenbescherming komen met de collectebus aan de deur voor een kleine of grote bijdrage om nu en in de toekomst op te kunnen blijven komen voor dieren. 

PIN, contactloos, met QR-code en digitaal bijdragen

Nieuw dit jaar is betalen via iDeal QR-app. De gever kan met de app op de smartphone de QR-code op het legitimatiebewijs van de collectant scannen en zo een eenmalige gift doen. Naast de vertrouwde groene collectebus gaan in een aantal plaatsen collectanten op pad met een collectebus met ingebouwd pinapparaat. Bij deze collectanten kan ook contactloos én met pin een gift worden gedaan. Mensen die de collectant hebben gemist, maar wel een bijdrage willen geven kunnen ook doneren via een speciale digitale collectebus.