Cursus Mantelzorgen met aandacht voor uzelf

Wat moet ik, als mantelzorger, doen als het me teveel wordt? Natuurlijk doet u het met alle liefde. En toch wordt het vaak ongemerkt zwaarder naarmate u langer voor een zieke naaste zorgt. Daarom organiseert Karaat Mantelzorg een cursus voor mantelzorgers die is gericht op het voorkomen van overbelasting. 

In vier bijeenkomsten krijgt u, aan de hand van uw eigen situatie, handreikingen om zo goed mogelijk met moeilijke situaties om te gaan. U wisselt ervaringen en tips uit en leert de zorg zo te regelen dat u er minder alleen voor staat. 

Problemen voorkomen

De cursus is niet alleen voor mantelzorgers die overbelast zijn of knelpunten ervaren. De korte cursus kan juist voorkómen dat problemen ontstaan. Dus of u al jaren mantelzorger bent of nog maar net: de cursus is er voor u.

Opzet cursus 

De cursus bestaat uit vier avonden. Doel van de cursus is dat u na vier bijeenkomsten uzelf als mantelzorger beter kent en weet hoe u overbelasting kunt voorkomen. De bijeenkomsten vinden plaats aan de Schoutstraat 5 te Ridderkerk van 19.00 uur tot 21.00 uur. De data zijn 25 maart en 1, 8 en 15 april met de mogelijkheid voor een terugkombijeenkomst op 13 mei. Deelname is gratis. Bij voldoende deelname, minimaal 8 deelnemers, zal de cursus plaatsvinden.

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Mineke Boon of Esther de Meza, mantelzorgconsulenten Karaat Mantelzorg, via 0180 – 763 717 of info@karaatmantelzorg.nl. Bekijk www.karaatmantelzorg.nl voor meer informatie over Karaat Mantelzorg.