Agenda

Cursus voor mantelzorgers: “Aandacht voor uzelf”

Het kan dat het u even te veel wordt als mantelzorger. Natuurlijk doet u dit met alle liefde, maar toch. Mantelzorg wordt vaak ongemerkt zwaarder naarmate u langer voor een naaste zorgt. Daarom organiseert Facet Mantelzorg een cursus “Mantelzorgen met aandacht voor uzelf” voor mantelzorgers gericht op het voorkomen van overbelasting.

Opzet cursus

In de cursus krijgt u, aan de hand van uw eigen situatie, handreikingen om zo goed mogelijk met moeilijke situaties om te gaan. U wisselt ervaringen en tips uit en leert de zorg zo te regelen dat u er minder alleen voor staat. De cursus bestaat uit vier avonden met elk een eigen thema. Uiteindelijk is het doel dat u uzelf als mantelzorger beter kent en weet hoe u overbelasting kunt voorkomen.

Waar en wanneer? 

De bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Facet Mantelzorg aan de Schoutstraat 5 te Ridderkerk van 9.30 uur tot 11.30 uur op 6 april, 20 april, 11 mei en 25 mei. Deelname kost 15 euro. 

Problemen voorkomen

De cursus is niet alleen voor mantelzorgers die overbelast zijn of knelpunten ervaren. De korte cursus kan juist voorkómen dat problemen ontstaan. Dus of u al jaren mantelzorger bent of nog maar net: de cursus “Aandacht voor uzelf” is er voor u.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Esther de Meza, mantelzorgconsulent Facet Mantelzorg, via 0180 – 432 350 of info@facetmantelzorg.nl. Bekijk facetmantelzorg.nl voor meer informatie over Facet Mantelzorg.