Agenda

Dag van de palliatieve zorg

Dag van de palliatieve zorg is een dag waarop in meerdere landen aandacht besteed wordt aan zorg voor mensen die in de laatste levensfase verkeren. Donderdag 3 november 2022 wordt hier aandacht aan geschonken op het Ontmoetingsplein Aafje Reyerheem. Buurtbewoners worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Er zullen onderwerpen besproken worden, die belangrijk zijn voor degene in uw omgeving waar u voor zorgt. Het beloven interactieve bijeenkomsten te worden waarbij er ook de gelegenheid is om met de sprekers in gesprek te gaan of vragen te stellen.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 14.00-14.30 uur: inloop met koffie of thee
  • 14.30-15.00 uur: presentatie door palliatief verpleegkundige Germa van Beijnumover de zorg op het levenseinde
  • 15.00-15.30 uur: presentatie door Jeroen van Uitvaartplatform over mogelijkheden rondom de uitvaart
  • 15.30-16.00 uur: pauze waarin een kort filmpje wordt getoond over “palliatieve zorg”
  • 16.00-16.30 uur: presentatie door Tony Stivaktas (notaris) over het regelen van financiële en medische zaken rondom het levenseinde
  • vanaf 17.00 uur: gelegenheid tot het eten van soep en sandwiches waarbij tijdens het eten de film “The bucketlist” vertoond wordt (een bucketlist =
    een lijst met doelen of activiteiten die iemand voor zijn/haar over-bereikt/ gedaan wil hebben).

Er wordt een kleine bijdrage van 4 euro voor de soep en sandwiches gevraagd. U kunt zich voor deze middag opgeven bij de receptie van Reyerheem. Wilt u dan ook gelijk aangeven of u blijft eten.