Agenda

De dag door met dementie

Op  17 juni is er weer een Alzheimer Café Ridderkerk in Gasterij de Ontmoeting aan de Boksdoornstraat 80. De maand juni is het Alzheimer Café een week later in verband met Pinksteren. Adrie Oudijn, begeleider dagbesteding, is gastspreker deze avond en gaat met u in gesprek over ‘de dag door met dementie’.

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn: Wat houdt dagbesteding nu eigenlijk in? Wat wordt er allemaal gedaan? Wat voor toegevoegde waarde heeft het voor iemand met dementie en wat levert het de mantelzorger op?  Welke gevoelens komen er aan de orde op het moment dat het besluit genomen wordt dat iemand naar de dagbesteding gaat?

Over het Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. De zaal gaat om 19.00 uur open. Vooraf en na afloop is er gelegenheid om met lotgenoten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Er is een informatiestand met brochures van Alzheimer Nederland en er zijn boeken met diverse onderwerpen over dementie aanwezig. U kunt deze boeken gratis lenen.

Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de werkgroep Alzheimer Café Ridderkerk. Deze werkgroep bestaat uit Karaat Mantelzorg, Verpleeghuis Salem, Riederborgh, Internos en Aafje thuiszorg, huizen, zorghotels.

Let op: In juli en augustus is er geen Alzheimer Café Ridderkerk. Voor meer informatie kan iedereen contact opnemen met Mineke Boon, senior mantelzorgconsulent Karaat Mantelzorg, via 0180 – 763 717 of info@karaatmantelzorg.nl.