Agenda

‘De Veteranendag is voor alle inwoners’

“Veteranendag maakt ons ervan bewust dat vrijheid, vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.” Jan-Paul Apon, voorzitter van het Ridderkerks Veteranencomité, vertelt waarom Veteranendag belangrijk is. “Kom en ga met elkaar in gesprek.”

De jaarlijkse dag is een blijk van waardering voor het werk van de ruim 300 veteranen die in Ridderkerk wonen. Het Ridderkerks veteranencomité is dankbaar voor de aandacht vanuit de gemeente Ridderkerk. “Burgemeester Attema noemt ons steevast ‘onze veteranen’. Een teken van haar persoonlijke betrokkenheid en erkenning. Die erkenning is er lang niet altijd geweest. Iets wat voor veel veteranen een gevoelig, soms ronduit pijnlijk gevoel is. Deze mannen en vrouwen hebben, in het belang van Nederland, vaak uitzonderlijke dingen gedaan. Sommigen van hen zijn daarbij fysiek en/of psychisch beschadigd geraakt. Het steekt dan enorm als de maatschappij, waarvoor men zich naar eer en geweten heeft ingezet, daar niets om lijkt te geven.”

Ik roep alle veteranen, jong en oud, op om er zaterdag 22 juni bij te zijn. Deze dag is voor jullie.


Erkenning en waardering

De laatste tijd begint het te veranderen en krijgen veteranen meer aandacht. Ook van sommige bekende Nederlanders. Zo heeft zangeres Maan een aantal indringende gesprekken gevoerd met oude en jonge veteranen. Ook heeft zij tijdens verschillende Bevrijdingsfestivals een veteraan meegenomen naar de podia waar zij optrad. Daarnaast is Beau van Erven Dorens met een aantal veteranen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) naar Noorwegen gereisd om daar naar hun verhalen te luisteren. “Dat helpt hen om over hun angsten heen te komen en weer een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. De verhalen zijn stuk voor stuk indrukwekkend. En de mensen achter de verhalen zijn één voor één de erkenning en waardering meer dan waard.”

Lokale veteranen

Het Ridderkerks Veteranencomité hoopt op een goede opkomst van de lokale veteranen. Het blijkt dat vooral de jongere veteranen het niet altijd prettig vinden om op de voorgrond te treden. “Ik roep alle veteranen op om er zaterdag 22 juni bij te zijn. Deze dag is voor jullie. Of je wel of niet herkenbaar aanwezig bent, is niet belangrijk.
‘Als je er maar bent. Het biedt een uitgelezen kans om andere veteranen te ontmoeten, gesprekken te voeren en ervaringen te delen.
Of om gewoon te genieten van het prachtige programma’

Voor alle inwoners

De Veteranendag is er natuurlijk ook voor de inwoners van Ridderkerk die geen veteraan zijn. “Ik zie de Veteranendag als een moment waarop inwoners en veteranen zich samen realiseren dat vrijheid, vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Ons bewust te zijn dat er mensen zijn geweest die bereid waren hun leven daarvoor te wagen. Er zijn nog steeds mensen zijn die, als de politiek daartoe besluit, bereid zijn te worden uitgezonden naar oorlogen en andere conflicten. Je moet het maar kunnen.”