Agenda

Definitieve artiestenlijst voor RadioNL Zomertoer in Ridderkerk

Aanstaande zaterdag 9 september 2023 is het zover, dat een groot deel van de Nederlandstalige artiesten in Ridderkerk zal neerstrijken.

De Stichting Evenementen Ridderkerk maakt er dan in samenwerking met RadioNL weer een mooi muziekfeestje van. Maar uiteraard zijn er voor de bezoekers wel een flink aantal huisregels om zich aan te houden. Deze huisregels staan onderaan dit bericht.

Eerder was al bekend dat Marco de Hollander de avond af zal gaan sluiten met een spectaculaire polonaise. Er zal een poging worden gedaan om een nieuwe record van de grootste polonaise ooit te halen. Daarnaast zijn bekende artiesten van de afgelopen jaren als De Wannabiezz, Helemaal Hollands, Gino Graus en Bob Offenberg ook weer van de partij.

Een heleboel artiesten mogen we echter voor de eerste keer begroeten in Ridderkerk. Zo zijn Danny Froger, Jan Biggel, Sieneke, De Havenzangers en Henk Bernard artiesten die iedereen wel kent. Maar er komen er meer, want er is een zeer uitgebreid scala aan artiesten, dat zich weer zal laten zien.

De nieuwste affiche van de RadioNL Zomertoer in Ridderkerk

Huisregels

 – Een ieder betreed het evenemententerrein op eigen risico.
– Het is verboden om, zonder toestemming van de organisatie, flyers/ posters/ stickers en dergelijke op het evenemententerrein te verspreiden en/of te plakken.
– Glazen voorwerpen e.d. dient u bij de organisatie bij binnenkomst in te leveren en niet mee rond te lopen op het evenemententerrein.
– Op het evenemententerrein zijn zelf meegebrachte dranken niet toegestaan. Deze dienen bij binnenkomst ingeleverd te worden.
– Het is verboden in of rond het evenemententerrein goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Indien u zich hieraan schuldig maakt zijn wij genoodzaakt u over te dragen aan de politie.
– Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u deze bij de organisatie melden. Klachten dient u altijd na het ontstaan daarvan te melden, bij gebreke hiervan vervalt uw klachtenrecht.
– Uw kleding dient er zodanig uit te zien , dat het niet in strijd is met de aard en het karakter van het evenement.
– Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Maakt u zich hieraan schuldig dan wordt de politie hiervan op de hoogte gesteld.
– Uitingen van racistische/discriminerende aard worden niet toegestaan.
– Het gebruiken of bij je hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Politie zal worden ingeschakeld.
– Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing waarbij hinder, gevaar, en/of overlast aan derden wordt veroorzaakt, degene die zich hieraan schuldig maken  onmiddellijk de toegang tot ons evenemententerrein te ontzeggen.
– Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan zal de politie worden ingeschakeld.
– Als blijkt dat een bezoeker drugs heeft gebruikt zal de toegang tot het evenemententerrein aan deze persoon worden ontzegd.
– Bij verblijf op het evenemententerrein kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle/ visitatie. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
– Alle bezoekers op het evenemententerrein zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. Bezoekers dienen zich ten alle tijden op eerste verzoek te legitimeren aan de leden van de organisatie en/of de beveiligingsmedewerkers.
– Tijdens het evenement worden foto en filmopname gemaakt, bij het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met het maken van deze opnames.
– Het is voor bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen of in het bezit te hebben, Het is voor bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcoholische dranken te verstrekken. Mocht er worden vastgesteld dat er gasten zijn die alcoholische dranken bewust doorgeven aan jongeren, dan worden deze gasten verwijderd en krijgen van de organisatie een ontzegging voor het evenemententerrein. De organisatie stelt zich op als verantwoordelijke voor het terrein ten tijde van het evenement en draagt NIET zelf (financieel) zorg voor de eventuele oplegging van de boete door handhaving van de gemeente op dit onderwerp, maar zal er alles aan doen om de 18+ en 18- groep te scheiden.
– Indien de drukte op het evenemententerrein zodanige vormen gaat aannemen dat de veiligheid in het geding is zal de toegang tot het terrein worden gesloten.
– De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel aan bezoekers dan wel goederen van bezoekers.

Foto: Roelie ’t Jong