Agenda

Drievliet op de bres voor verkeersveiligheid

In Drievliet/’t Zand maakt de werkgroep Verkeersveiligheid zich hard voor – zo zegt de naam het al – de veiligheid in de straat. Hun standpunt is duidelijk: “De wijk is van ons allen, de bewoners spelen hierin een grote rol.”

Met verschillende acties maken zij mensen bewuster van hun gedrag in het verkeer. Leerlingen van De Botter en De Bongerd doen op 31 oktober mee aan een tekenwedstrijd. Het thema is ‘Hoe beleef jij de verkeersveiligheid rondom de school?’.

Winnaars van beide scholen gaan vervolgens samen met wijkagent Cor Monster op woensdagochtend 7 november auto’s laseren. Met een laserpistool meten ze hoe hard er gereden wordt. Te hard rijden kan voor kwetsbare fietsers en voetgangers het verschil maken tussen leven en dood.

De campagne sluit af met een remproef op woensdagochtend 14 november. Deelnemende automobilisten merken dan zelf wat de impact is als je je niet aan de snelheid houdt.