Experts spreken over water

Waterexperts Wybe Korpel en Jan Luijendijk delen op zaterdagmiddag 18 januari hun kennis en ervaring over water met belangstellende inwoners van Ridderkerk. Hun presentaties worden gehouden van 15.00 – 17.00 uur in het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Bolnes aan de Pretoriusstraat 56. De lezingen passen in het thema van het project dat deze kerk in de komende maanden uitwerkt in tal van activiteiten en in vieringen: “Water in Overvloed?!”. De lezingen zullen muzikaal worden omlijst door organist Thea Verhagen. 

Wybe Korpel, waterspecialist bij de BAR-organisatie en verantwoordelijk voor bijna alle waterzaken in Ridderkerk, vertelt waar ons drinkwater in Ridderkerk vandaan komt. Hoe wordt al het regen- en afvalwater verzameld en gezuiverd? Hoe kunnen we het peil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in Ridderkerk beheersen? En wie zelf vragen heeft over water in Ridderkerk, kan ze stellen!

Na de pauze neemt Jan Luijendijk, internationaal water-expert vanuit de TU Delft, zijn gehoor op interactieve wijze mee in een verhaal over water op wereldschaal. Hij gaat dieper in op vragen als: Hoeveel zoet water is er beschikbaar op aarde? Is dat nu en in de toekomst wel genoeg voor de huidige populatie op aarde met bijna 8 miljard mensen? Waar gaat het nu al bijna mis en wat kunnen we er nog aan doen? En hoe staat Nederland er voor, nu en in de toekomst? 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is vrij. Opgave vooraf is niet nodig. Informatie bij: Ria Keijzer – Meeuwse, opbouwwerker in de protestantse kerk van Bolnes, 06 – 50 22 82 50.