Agenda

Expositie ‘Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog’ in de Oudheidkamer

Vanaf 23 maart 2022 zal de nieuwe wisselexpositie over “Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog” te zien zijn in de Oudheidkamer. De reeds 2 jaar geleden geplande tentoonstelling, destijds ter gelegenheid van het 75-jarig Bevrijdingsfeest, moest om de alom bekende reden worden afgelast.

De mensen, die zorg droegen voor de opbouw van het geheel waren zelfs genoodzaakt om de reeds volledig ingerichte expositie weer af te breken, toen er weer sprake was van een ingevoerde lock-down.

Juist daarom wordt uitgekeken naar dit gebeuren, waar t/m 28 mei jong en oud ongetwijfeld meerdere bezoeken nodig hebben om alles te kunnen beleven.

Voor de scholen is er een speciaal programma, dat door de medewerking van Ridderkerkers, die de oorlogsgebeurtenissen aan den lijve ondervonden de bezoekers de gelegenheid geven om naar hun verhalen te luisteren en natuurlijk naar aanleiding daarvan in gesprek te gaan met hen.

Juist nu, in een tijd, waarin het begrip oorlog en de verschrikkingen, die dat met zich meebrengt, zo nabij komt, is een bezoek aan de Oudheidkamer dè gelegenheid om te ontdekken wat de jaren 1940-1945 voor onze bevolking heeft betekend. 

Van woensdag t/m zaterdag is de Oudheidkamer aan de Kerksingel 26 van 13.30 tot 16.30 uur geopend.