Expositie rokersartikelen in Oudheidkamer

Alhoewel de meteorologische winter nog steeds voortduurt, komt er aan “de Winterexpositie” in de Oudheidkamer binnenkort een einde.

De kerststallen, waar zulke mooie en warme verhalen aan verbonden zijn, de kaarten en de verzameling van de ijsclub Rijsoord worden weer opgeborgen en de wisselexpositieruimte, die sinds kort ook wel “de Douma zaal” wordt genoemd, vult zich met zaken van geheel andere aard.

Van 15 januari t/m 22 februari zal er een tentoonstelling te bezichtigen zijn met “Rokersartikelen” als onderwerp. Uit de collectie van de heer Jan Kooij worden een groot aantal zaken geëxposeerd, die allemaal betrekking hebben op het roken van weleer. Te denken valt o.a. aan tabakspotten, pijpenrekjes etc.

En de oudere Ridderkerker zal ongetwijfeld nog een beeld hebben en terugdenken aan de sigarenfabriek, die in Ridderkerk was gevestigd.

Reden genoeg om zowel de nog lopende, als de komende expositie te komen bekijken op de bekende openingstijden op woensdag t/m zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.