Ganzenexcursie in de Delta’s

Zaterdag 19 januari  is de traditionele Ganzenexcursie van Natuurvereniging Eiland IJsselmonde. Begeleid door gidsen van de Vogelwerkgroep wordt er een bezoek gebracht aan verschillende plekken  in de Hollandse en Zeeuwse Delta waar er veel ganzen verwacht worden. 

Op het hoogtepunt in de winter verblijven in Nederland tussen de 2 en 2.5 miljoen ganzen. Het overgrote deel broedt veel noordelijker op de toendra’s van Nova Zembla, Spitsbergen, Scandinavië, en Siberië. Ze brengen de winter in Nederland door omdat het hier warmer is en er voldoende voedsel is. Tussen maart en mei vertrekken de meeste wintergasten weer. Een deel blijft in de zomer in Nederland: tussen de 350.000 en 450.000 ganzen. Een tijd lang waren deze ‘jaarrond’ ganzen verdwenen uit Nederland, maar inmiddels zijn de grauwe gans, kolgans en brandgans weer vaste broedvogels in Nederland.

In Nederland komen dertien soorten ganzen voor. De meeste zijn wilde ganzen die hier thuis horen. De afgelopen drie decennia hebben zich echter ook soorten gevestigd die hier eigenlijk niet thuishoren, zoals de Canadese gans, de Indische gans en de Nijlgans. 

Vertrek vanaf het parkeerterrein nabij het NME Centrum “de Groene Draak” Kastanjelaan 27 te Ridderkerk om 8.30 uur. De excursie duurt de hele dag. Warme kleding aanbevolen.

Aanmelden via https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda/ of 06-14584207.

Foto: Jaap Nispeling