Agenda

Ganzenexcursie in deltagebied

Op zaterdag 21 januari organiseert de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde een ganzenexcursie naar het deltagebied. Het vertrek is om 08.30 uur vanaf de parkeerplaats bij het NME-centrum in het Reijerpark in Ridderkerk. 

Het maximum aantal deelnemers is 20, daarna komt u op de wachtlijst. Tevens wordt verzocht aan te geven of u wilt rijden of mee wilt rijden. Als u niet zelf kan rijden, kan het voorkomen dat u op de wachtlijst komt, indien er te weinig auto’s zijn. Aanmelden is verplicht via het contactformulier op de website: natuurvereniging-ijsselmonde.nl/ganzenexcursie-deltagebied/.

Brandgans

Op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden gaat de groep op zoek naar diverse soorten ganzen. De algemene soorten als Kolgans, Brandgans en Rotgans zullen ze zeker tegenkomen, maar hopen ook de schaarsere soorten zoals Toendra/Taiga Rietgans en Kleine Rietgans voor de kijker te krijgen en misschien wel een zeldzame Roodhalsgans of Zwarte Rotgans. Niet alleen ganzen krijgen aandacht, maar ook eenden en roofvogels. In de winter verzamelen honderden Smienten, Kuif- en Tafeleenden zich op diverse plekken in de delta. Buizerds uit het Hoge Noorden bezoeken massaal de polders in het winterhalfjaar waaronder de Ruigpootbuizerd. En wie weet ziet men wel een jagende Slechtvalk of een “vliegende deur” zoals de Zeearend ook wel wordt genoemd.

Het wordt aanbevolen een verrekijker mee te nemen of een telescoop indien u die heeft. Er zullen een paar excursiebegeleiders meegaan die ook een telescoop bij zich zullen hebben. Verder raadt de vereniging aan warme kleding aan te trekken, handschoenen en muts mee te nemen en stevige schoenen aan te trekken. 

Meer info: natuurvereniging-ijsselmonde.nl/