Gemeente: denk en praat mee over wonen in Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk werkt aan een nieuwe woonvisie. Voor een goede visie gaat de gemeente de komende tijd in gesprek met alle belangrijke partijen op het gebied van wonen. Ook de inwoners van Ridderkerk worden uitgenodigd voor een online bijeenkomst.

Maandag 7 december 2020 kan er worden meegepraat van 19.00 tot 21.00 uur. In de Woonvisie worden de kaders vastgelegd voor onder meer nieuwe woningbouw, de aanpak van de bestaande woningvoorraad en de opgaven voor de sociale huursector. Ook is er aandacht voor verduurzaming en de mogelijkheden voor wonen en zorg.

Wat gaat de gemeente doen?

Tijdens de bijeenkomst kunt u vertellen wat u belangrijk vindt voor het wonen in Ridderkerk. Er is een korte presentatie van onze eerste bevindingen en ideeën. De input die de gemeente krijgt wordt gebruikt voor het opstellen van de woonvisie. Vragen en thema’s die aan de orde komen:

Zijn er voldoende (betaalbare) woningen?
Welke woningen moeten de komende jaren gebouwd worden en voor wie?
Hoe zorgen we dat de kwaliteit van bestaande woningen op peil blijft? 
Hoe ervaart u uw omgeving?
Ervaart u problemen? 
Wat is er nodig om woningen energiezuinig te maken? 
En als u ouder wordt, kunt u dan in uw huis blijven wonen of zou u willen verhuizen?

Aanmelden

Wilt u meepraten? Meldt u dan vóór 27 november aan via visieopwonen@ridderkerk.nl. Daarna krijgt u informatie over hoe u kunt deelnemen.