Agenda

Gemeente: denk mee over vernieuwing Oosterpark

Het Oosterpark wordt vernieuwd. De gemeente vroeg voor de zomer via een enquête zoveel mogelijk betrokkenen naar hun ideeën. In september kunt u uw mening geven over het concept-ontwerp.

Er zijn drie bijeenkomsten: twee live en één online. Woensdag 23 september kunt u in de kantine van de Rowdies meedenken van 17.00 tot 18.00 uur of van 19.30 tot 20.30 uur. Vanwege de corona-maatregelen kunnen we tien personen per keer ontvangen en kan er maar één persoon per huishouden meedoen. Leden van wijkoverleggen, 3VO-Biotoop, Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk en beleidsplatform NMD krijgen in reguliere vergaderingen een toelichting. Donderdag 24 september is er van 20.00 tot 21.00 uur een online bijeenkomst.

U hoort meer over de enquête, krijgt uitleg over de plannen en kunt kaarten bekijken. Ook hoort u welke opties we verder uitwerken voor geluidsafscherming langs de A15 en hoe uitbreiding van de Rowdies eruit kan zien.

Meer waarde

In het Oosterpark, een van de grotere parken, moesten essen gekapt worden vanwege de ge- zondheid van de bomen. Ook onderzoeken we de aanleg van geluidsafscherming van de A15 en kijken we naar uitbreiding van de velden van de Rowdies. Dit heeft allemaal invloed op de uitstraling van het park. Dit is dus een prima moment om de natuur- en recreatiewaarde verder te vergroten door een herinrichting, zodat dit park klaar is voor de toekomst.

Meepraten

Wilt u meepraten op 23 of 24 september? Meld u dan aan bij Carola Dalessi via c.dalessi@bar-organisatie.nl. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 2021 een besluit. Zie ook www.ridderkerk.nl/herinrichting-oosterpark.