Agenda

Gemeentelijke dienstverlening rond de feestdagen

Rond de feestdagen worden zaken soms anders georgani­seerd dan u gewend bent.

Het zal u bijvoorbeeld niet verbazen dat rond de kerstdagen en de jaarwisseling het gemeentehuis (eerder) sluit en het afvalbrengstation van HVC gesloten is. Hieronder ziet u in een handig overzicht wat op welke dag plaatsvindt. Zo heeft u alles bij de hand en weet u waar u aan toe bent.

Week 20 december
• Afsluiten prullenbakken in de buitengebieden.

Vrijdag 24 december
• Vanaf 13.00 uur kunt u telefonisch/digitaal geen vragen meer stellen over uitkeringen en werk, Wmo en zorg. Publiekszaken en NV BAR-Afvalbeheer zijn vanaf 15.00 uur gesloten en telefonisch/digi- taal niet meer bereikbaar.

Zaterdag 25 december
• Afvalbrengstation HVC gesloten.

Maandag 27 december
• Start afsluiten prullenbakken in de wijken.

Woensdag 29 december
• Start afsluiten textielcontainers Opnieuw & Co.

Vrijdag 31 december
• Vanaf 13.00 uur kunt u telefonisch/digitaal geen vragen meer stellen over uitkeringen en werk, Wmo en zorg. Publiekszaken en NV BAR-Afvalbeheer zijn vanaf 15.00 uur gesloten en telefonisch/digitaal niet meer bereikbaar.
• Geen inloopspreekuur wijkteams.
• Afsluiten verzamelcontainers voor PMD+restafval, GFT en papier/karton vanaf 18.00 uur.
• Afsluiten prullenbakken in het centrum.

Zaterdag 1 januari
• Openen verzamelcontainers voor PMD+restafval, GFT en papier/karton.
• Openen prullenbakken in het centrum.
• Afvalbrengstation HVC gesloten.

Zondag 2 januari
• Start openen prullenbakken in de wijken en de buitenge- bieden.

Maandag 3 januari
• Openen textielcontainers Opnieuw & Co.

Houd uw buurt schoon

Vanwege de feestdagen en corona wordt er meer afval aangeboden. Hierdoor kan het zijn dat de containers sneller vol zijn dan normaal. Daarom vraagt de gemeente uw medewerking om uw afval (PMD+restafval, papier en glas) tijdelijk in huis te houden. Plaats geen afval naast volle (ondergrondse) containers, om troep en mogelijke brandstichting te voorkomen.