Gemeenteraad vergadert over begroting

De gemeenteraad van Ridderkerk vergadert donderdag 4 november over de begroting voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. De bijeenkomst begint om 9.30 uur.

Omdat de 1,5 meter nog steeds een dringende advies is, kan er bij de raadsvergaderingen geen publiek aanwezig zijn. De raadvergadering is wel live online te volgen.

De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. Het eerste deel van de vergadering duurt van 9.30 tot 11.45 uur. Om 14.00 uur wordt de vergadering voortgezet tot 18.00 uur. Het avonddeel van de vergadering begint om 21.00 uur. Aan het einde wordt gestemd over de begroting.

De vergadering volgen kan via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. De stukken voor deze vergadering zijn te zien op www.ridderkerk.nl/vergaderstukken.