Agenda

Het belang van een gevangenispredikant

Ds. Jan Kraaijeveld, oud- voorganger van de Goede Herderkerk ( 1987-1995) in Ridderkerk heeft vele jaren gewerkt als gevangenispredikant.  Hij was onder andere actief in een jeugdinrichting in Nijmegen en in een penitiaire inrichting in Dordrecht.  Ook zette hij zich in voor gevangenen die ten onrechte vastzaten. 

Op woensdag 29 maart komt hij naar Ridderkerk op uitnodiging van de Protestants Christelijke Ouderenbond PCOB. Hij vertelt dan over zijn werk, geeft een inkijkje in de praktijk en verwoordt het belang dat gedetineerden hechten aan zijn bezoekjes.  In een interview in  2019  legt hij uit waarom hij voor deze richting gekozen heeft. ”Ik wilde gewoon weten of God ook in een gevangenis is”, zegt hij dan . Het antwoord blijkt ja te zijn. De gevangenis is een harde wereld maar ook een plek waar hij zijn geloof in de praktijk kan brengen. Jan Kraaijeveld  wil, tijdens zijn bezoek aan Ridderkerk, ook aandacht geven aan de vraag hoe bij te dragen aan de terugkeer van gedetineerden in de samenleving. Tevens is er ruim voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 

De bijeenkomst wordt gehouden in de Christus is Koningkerk,  Juliana van Stolbergstraat 44 in Slikkerveer, van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.