Het jubileum Winterfeest kan ‘bijna’ beginnen

De organisatoren hebben het 15e regionaal ‘Winterfeest’ voor verstandelijk beperkten bij de v.v. Rijsoord op papier al gereed. Het wachten is op de gasten voor deze middag. Zaterdag 22 februari om 11.00 uur zal de opening worden verzorgd door burgemeester Anny Attema

Met uitreiking van de medailles kwam zo rond de klok van drie uur in 2019 een eind aan een zeer geslaagde dag voor de verstandelijk beperkten van Ridderkerk en omgeving. Het was ook weer het vertrekpunt voor de organisatoren om elkaar alvast te beloven dat dit festijn een vervolg moest krijgen en wel op zaterdag 22 februari 2020. De ontvangst van de gasten is tussen 10.00 – 11.00 uur.

Organisatie

De laatste maanden is er door de organisatoren van de v.v.Rijsoord, hard gewerkt om deze doelgroep te benaderen. Uitnodigingen zijn er gegaan naar de regio, Stichting Anyam, Stichting Down Syndroom, Pameijer Stichting, Stiching AAVB, Humanitas, Syndion, enz. De stichtingen hebben hun medewerking toegezegd. De doelgroep kan zich bij hun organisatie opgeven. De organisatie hoopt de komende week de namen van de gasten de komende week te kunnen registreren. Ook individueel kan je voor dit feest aanmelden bij de organisatie

Samen met elkaar

Stichting “Help Eens Een Handje”, voetbalvereniging Rijsoord, Sport en Ontspanning Verstandelijk Beperkten ANYAM, Supportersvereniging v.v.Rijsoord ( met ondersteuning van de Raad van Elf “De Rezoordse Kraaien”), Stichting AAVB en met financiële ondersteuning van Stichting FONOBORI en Administratiekantoor Sierat hebben de handen ineen geslagen om een feestdag voor deze doelgroep te organiseren.

Verwachten ook nu weer een grote opkomst

Vorig jaar was het een drukte van belang in de kantine van de v.v.Rijsoord. De meewerkende tehuizen zorgde voor een grote deelname van hun cliënten. Er kwamen zo’n 150 deelnemers op dit gratis feest af wat samen met de begeleiding en organisatoren een zeer goede bezetting van het Rijsoordse Kraaiennest opleverde. Nu deze dag steeds meer bekend begint te worden hoopt de organisatie op een gelijke opkomst.

Als het feest gaat beginnen

Ook dit jaar zullen de gasten worden ontvangen met de muziek van eigen bodem door de Andy Dellenoy en als extra gast zal Marco de Hollander optreden (bekend van radio,TV en het Feest op het Koningsplein). Het feest kan pas echt beginnen na een toespraak van de Ridderkerkse burgemeester Anny Attema die met heel veel plezier deze dag zal openen samen met voorzitter Ramon de Borst van de v.v. Rijsoord. De presentator van het feest, Jan Pol die elk jaar in een bijzondere kledij op het podium staat, zal het feest in de goede banen leidden. Het verdere programma zal in de loop van deze dag bekend worden.

Gratis dag

Tijdens deze middag zijn er diverse lekkere snacks te verkrijgen van o.a. Pannenkoekenhuis “Pannenkoe”, De Koning Vleeswaren, TukTuk-IJs en bakkerij v.d. Waal hebben toegezegd. De drankjes worden door HEEH ter beschikking gesteld. Uiteraard is de entree ook helemaal voor niets.

Uitreiking prijzen

Eén van de hoogtepunten is de uitreiking van de prijzen voor de leukst verklede. Wie er dit jaar met de prijzen vandoor gaan weet niemand, maar zij die verkleedt gaan kunnen hopen dat zij erbij zijn. Een deskundige jury, de dames van HEEH, zullen kijken welke deelnemer(ster) het leukst is verkleed.

Om een beetje inzicht te krijgen wordt aan de deelnemers gevraagd zich op te geven bij de organisatoren. Op diverse plaatsen zijn er de afgelopen weken posters opgehangen met de gegevens. Opgeven kan individueel of via de diverse tehuizen in Ridderkerk, Barendrecht, H.I. Ambacht, enz. Aanmelding via mail: secretariaat@vv-rijsoord.nl, info@anyam.nl of wjvanwin@xs4all.nl of telefonisch: 0180-427183