Agenda

Ideeën, kennis en passie welkom op Ideeëndag

Gaat u woensdag 19 september naar de jaarlijkse Ideeëndag in het gemeentehuis? De Hofzaal (Koningsplein 2) is deze dag ingericht als huiskamer. In verschillende hoekjes kunt u koffie of thee drinken. Een goed gesprek begint vaak met een ‘bakkie’. Loop tussen 10.00 en 21.00 uur vooral even binnen.

Samen met u willen wij Ridderkerk mooier maken. Op de Ideeëndag ontmoet u andere inwoners, maar ook collegeleden en medewerkers van de gemeente. Met elkaar wordt gepraat over bijvoorbeeld veiligheid, groen, verkeer, onderwijs, welzijn, cultuur en de samenleving. We horen graag uw ideeën en welke rol u daarbij wilt of kunt vervullen.

Inbreng voor collegeprogramma

Uw inbreng wordt gebruikt voor het nieuwe collegeprogramma. Het collegeprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord ‘Veel kleuren, één palet’. Daarin staan de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de periode 2018-2022.

Wilt u alleen koffie komen drinken of meeluisteren bij andere gesprekken? Of heeft u ideeën, suggesties of plannen voor uw wijk of buurt? Ook dan bent u van harte welkom! Wilt u wat langer doorpraten, dan is dat natuurlijk ook goed.

Kinderen welkom

Neem gerust uw kind(eren) mee. In de gezellige huiskamer is een kinderhoekje ingericht en er staat iets te drinken klaar.

Verhinderd?

Kunt u niet naar de Ideeëndag komen, maar wilt u toch meedoen of -denken? Stuur dan een mail met uw ideeën of suggesties naar meedenken@ridderkerk.nl. Het coalitieakkoord vindt u op www.ridderkerk.nl > Bestuur en Organisatie > collegeprogramma.