In gesprek met casemanagers dementie

Maandag 14 maart 2022 is er van 19.30 tot 21.15 uur een fysiek Alzheimer Café Ridderkerk in Wijkcentrum West aan de Boksdoornstraat 80. Netty Albers van Aafje, Elly Monster van Riederborgh en Ida van de Heiden van Internos gaan in gesprek over het onderwerp ‘Wat kan een casemanager dementie voor u betekenen?’ U bent van harte welkom om mee te praten over dit onderwerp.

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en regelt zorg. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café vindt iedere tweede maandag van de maand plaats. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Er is een informatiestand met brochures van Alzheimer Nederland en er zijn boeken met diverse onderwerpen over dementie aanwezig. U kunt deze boeken gratis lenen. 

Deze activiteit wordt georganiseerd door de werkgroep Alzheimer Café Ridderkerk bestaande uit Karaat Mantelzorg, Salem, Riederborgh, Internos en Aafje en Alzheimer Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angelique Bloemberg, mantelzorgconsulent Karaat Mantelzorg, via 0180 – 763 717 of info@karaatmantelzorg.nl