Agenda

In gesprek over reacties rivieroevers

De gemeente laat u meedenken over de reacties die zijn gegeven op de ontwerp-gebiedsvisie en PlanMER voor de rivieroevers van Ridderkerk.

Van 9 augustus tot en met 19 september kon iedereen officieel reageren op deze stukken. Maandag 4 oktober 2021 houdt de gemeente hierover van 19.30 tot 21.00 uur een online openbare bijeenkomst, een OpenLab. Dan zullen de reacties anoniem besproken worden.

Inzage gesloten

Iedereen kon de afgelopen periode de voorlopige visie (het ‘ontwerp’) doorlezen samen met het Milieueffectrapport (MER). Verschillende belangrijke onderwerpen hebben hierin een plek gekregen: op het gebied van wonen, bedrijvigheid, recreatie, cultuur en verkeer. Samen met de gebiedsvisie is een MER gemaakt. Hierin is onderzocht of de keuzes die in het gebied gemaakt worden haalbaar zijn. Ook is bekeken of de belangrijkste waarden zo goed mogelijk ontwikkeld worden.

Toelichting reacties

De gemeente nodigt geïnteresseerde inwoners, bedrijven, grondeigenaren en andere belanghebbenden opnieuw van harte uit voor een OpenLab. We bespreken dan de ontvangen reacties. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen.

Wilt u graag deelnemen aan deze bijeenkomst? Vul dan het aanmeldingsformulier in. Dit vindt u op het platform dat speciaal is ingericht voor dit project: ridderkerk.nl/rivieroevers.

Foto: Gemeente Ridderkerk