Informatieavond Visie ecologie: meer kans voor plant en dier

Ridderkerk werkt aan een Visie op ecologie. Dinsdag 12 oktober 2021 van 19.30 tot 21.00 uur is hierover een online informatieavond.

De visie op ecologie is een uitwerking van de Groenvisie. Meer groen en natuur is goed voor meer plant- en diersoorten (biodiversi- teit). Begin 2022 bespreekt de gemeenteraad de Visie op ecologie.

Waarom zo’n visie?

De biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit. Doordat bepaalde planten en diersoorten op sommige plekken niet meer voorkomen, wordt het natuurlijk evenwicht verstoord. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot ongewenste plaagdieren, zoals de eikenprocessierups. Die komt in steeds grotere aantallen voor door afwezigheid van een natuurlijke vijand. Het is een vicieuze cirkel: het aantal soorten neemt daardoor nog verder af. Dit probleem speelt overal, ook in uw buurt.

Goede kans

De gemeente wil de natuur binnen Ridderkerk weer een goede kans geven. In uw buurt, het centrum en de bermen langs doorgaande wegen. Er wordt tijdens de informatieavond vertelt over de aanpak en welke planten en dieren we over een aantal jaar weer kunnen tegenkomen. U ontdekt ook hoe u zelf kunt bijdragen. U wordt bijgepraat door ecoloog Daan van der Sluis. Er is voldoende gelegenheid om te reageren en vragen te stellen.

Aanmelden kan via www.onzetoekomstisduurzaam.nl/nieuwsoverzicht.

Foto: Gemeente Ridderkerk