Agenda

Informatiepunt Digitale Overheid spreekuur

Steeds meer zaken dienen online te worden geregeld via de digitale overheid. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag of studiefinanciering en het inzien van uw pensioenoverzicht.

Om mensen hierbij te helpen is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) opgericht. In de gemeente Ridderkerk wordt hiervoor een spreekuur georganiseerd op woensdag in de even weken: 13:30 – 15:00 in Aafje Reyerheem aan de Torenmolen 1. Woensdag 7 februari 2024 is het eerstvolgende spreekuur.

Hatice van de bibliotheek ziet u graag verschijnen op het spreekuur om u te helpen. Om te beginnen met het online regelen van overheidszaken is een DigiD nodig. DigiD is een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen verifiëren, een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties. U kunt ook terecht bij onze spreekuren voor hulp bij het aanvragen en activeren van uw DigiD.

Mocht de vraag niet binnen de expertise de medewerkers liggen, dan brengen zij u graag in contact met de juiste persoon of instantie door bijvoorbeeld een afspraak voor u in te plannen.