Agenda

Informatiespreekuur ‘Digitale overheid’ op Aafje Ontmoetingsplein Reyerheem van start

Een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs regelen? Toeslagen regelen? Steeds meer zaken moeten online worden geregeld. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Veel mensen kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken. De Bibliotheek Aanzet helpt hierbij. Vanaf 6 september 2023 organiseren zij daarom 2 wekelijks op Woensdag van 13.30 tot 15.00 uur het spreekuur ‘Digitale overheid’ op het Aafje Ontmoetingsplein Reyerheem. 

Gratis voor iedereen

Het spreekuur is onderdeel van de programmering op het Aafje Ontmoetingsplein Reyerheem. Het is gratis, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Ook voor mensen die geen lid zijn.

Overheidszaken

Medewerkers van De Bibliotheek AanZet kunnen u onder andere helpen met de volgende zaken:

 1. Belastingdienst: inkomensverklaring, douanezaken en motorrijtuigenbelasting.
 2. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): rijexamen, rijbewijs, gezondheidsverklaring en medische keuring. 
 3. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): zorgindicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 4. Huurcommissie: afspraken en problemen tussen huurders en verhuurders.
 5. Het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO): partner- en ouder alimentatie.
 6. Centraal Administratie Kantoor (CAK): zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 7. Sociale Verzekeringsbank (SVB): AOW-pensioen en persoonsgebonden budget (PGB).
 8. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB): verkeersboetes en schulden bij de zorgverzekeraar.
 9. Raad voor Rechtsbijstand: advocaat of mediator, schuldsanering en tolken of vertalers.
 10. Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW): kentekenbewijzen, rijbewijzen, APK-keuringen en registratie van voertuigen en vaartuigen.
 11. Toeslagen.nl: huurtoeslag, zorgtoeslag.
 12. Logius: DigiD, MijnOverheid en de digitale post van de overheid (Berichtenbox).
 13. Gemeenten: energietoeslag, verhuizing en parkeervergunning.

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op www.bibliotheekaanzet.nl/debiebhelpt. Of neem contact op met Marjelle de Wit. U kunt haar mailen via MdeWit@debibliotheekaanzet.nlWilt u informatie over het Ontmoetingsplein Aafje Reyerheem, neem dan contact op met Franny de Wit. U kunt mailen fdwit@aafje.nl of bellen naar 06 46642068