Informatiespreekuur Digitale overheid

Een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs regelen? Toeslagen regelen? Steeds meer zaken moeten online worden geregeld. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Veel mensen kunnen hier wel wat hulp bij gebruiken.

De Bibliotheek AanZet helpt hierbij. Vanaf 15 september 2022 organiseren zij daarom wekelijks op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur het spreekuur ‘Digitale overheid’ op het Aafje Ontmoetingsplein Reyerheem. Gratis voor iedereen.

Het spreekuur is onderdeel van de programmering op het Aafje Ontmoetingsplein Reyerheem. Het is gratis, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Ook voor mensen die geen lid zijn.

Overheidszaken

Medewerkers van De Bibliotheek AanZet kunnen u onder andere helpen met de volgende zaken:

 1. Belastingdienst: inkomensverklaring, douanezaken en motorrijtuigenbelasting.
 2. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): rijexamen, rijbewijs,
  gezondheidsverklaring en medische keuring.
 3. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): zorgindicatie op grond van de Wet langdurige
  zorg (Wlz).
 4. Huurcommissie: afspraken en problemen tussen huurders en verhuurders.
 5. Het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO): partner- en ouder
  alimentatie.
 6. Centraal Administratie Kantoor (CAK): zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en
  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 7. Sociale Verzekeringsbank (SVB): AOW-pensioen en persoonsgebonden budget
  (PGB).
 8. Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB): verkeersboetes en schulden bij de
  zorgverzekeraar.
 9. Raad voor Rechtsbijstand: advocaat of mediator, schuldsanering en tolken of
  vertalers.
 10. Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW): kentekenbewijzen, rijbewijzen, APK-
  keuringen en registratie van voertuigen en vaartuigen.
 11. Toeslagen.nl: huurtoeslag, zorgtoeslag.
 12. Logius: DigiD, MijnOverheid en de digitale post van de overheid (Berichtenbox).
 13. Gemeenten: energietoeslag, verhuizing en parkeervergunning.

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op www.bibliotheekaanzet.nl/debiebhelpt. Of neem contact op met Anja Oomen. U kunt haar bellen op 06 – 5982 8410 of mailen via aoomen@debibliotheekaanzet.nl

Wilt u informatie over het Ontmoetingsplein Aafje Reyerheem, neem dan contact op met Franny de Wit. U kunt mailen fdwit@aafje.nl of bellen naar 06 46642068