Agenda

Inloopavond aanleg fietsstraat Lagendijk

Het gedeelte van de Lagendijk tussen de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Frans Halsstraat wordt heringericht als fietsstraat. Op dinsdag 25 september aanstaande bent u van harte welkom bij een inloopavond.

Medewerkers van de gemeente geven u dan uitleg en beantwoorden uw vragen. Ook kunt u meedenken over de inrichting van de straat. Uw inbreng wordt meegenomen in de uitwerking van het project. De avond is van 17.00 tot 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanmelden is niet nodig. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute waar tevens auto’s zijn toegestaan. De snelheid van de auto is
beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. Een rijbaan van rood asfalt geeft aan dat de fietsers ruim baan krijgen en de automobilist zijn snelheid moet aanpassen aan die van de fietser.

Auto te gast

Uit de inrichting van de weg blijkt dat de fiets prioriteit heeft en de auto ‘te gast’ is. Er is geen ruimte om fietsers te passeren zonder daarmee tegemoetkomend verkeer te hinderen. De auto moet dus achter de fiets blijven totdat verkeer in de tegengestelde richting gepasseerd is. Automobilisten rijden met een lage snelheid die veelal is afgestemd op de snelheid van de fiets. Dat is positief voor de verkeersveiligheid. Bovendien hoeft door de inrichting als fietsstraat geen apart fietspad aangelegd te worden.

Voorbereidende werkzaamheden

De komende periode zijn er voorbereidende werkzaamheden. De bestaande situatie wordt ingemeten en er worden grondonderzoeken uitgevoerd.

Heeft u vragen?

Voor vragen neemt u contact op met de projectleider, de heer B. Moerkerke via telefoonnummer (0180) 451 234 of e-mailadres: info@ridderkerk.nl. Aansluitend op het gedeelte tussen de Burgemeester de Zeeuwstraat en de Frans Halsstraat wordt het laatste gedeelte richting centrum ingericht als fietsstraat. Wanneer de plannen voor dit stuk concreter zijn, worden bewoners daarover geïnformeerd.