Inloopavond Driehoek Het Zand

Het gebied Driehoek Het Zand wordt ontwikkeld. Er komen 100 tot 120 woningen bij, verdeeld over drie woon­blokken. Op woensdag 29 mei organiseert de gemeente een inloopavond in de foyer van Grandcafé Burgerzaken in het gemeentehuis. Tussen 17.00 en 20.00 uur kunt u op elk mo­ment binnenlopen.

U kunt de schetsen zien van de woonblokken, de buitenruimte, het speelveld, de ontmoetingsplek en de sportvoorziening. Ook in­formeert de gemeente u over de planning en het bestemmingsplan. Mede­werkers van de gemeente en de projectontwikkelaars gaan graag met u in gesprek en beantwoorden uw vragen.

Voorontwerp bestemmingsplan

Hier heeft u kunnen lezen dat het voor­ ontwerp bestemmingsplan op 10 mei 2019 ter inzage is gelegd. Via www.ridderkerk.nl/terinzage kunt u tot uiterlijk 20 juni 2019 uw inspraakreactie indienen op het voorontwerp bestemmingsplan.

Aanmelden nieuwsbrief

Via een digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur een e-mail naar: driehoekhetzand@ridderkerk.nl.