Agenda

Inloopavonden over afvalinzameling

Om inwoners extra te informeren over de veranderingen in de afvalinzameling zijn er binnenkort per wijk inloopavonden.

Inwoners kunnen terecht op de volgende avonden, steeds van 19.00 tot 21.00 uur:

• Rijsoord/Oostendam: dinsdag 3 september in De Kraaienoot aan Rijksstraatweg 287;
• Bolnes/Slikkerveer: woensdag 4 september in het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Bolnes aan Pretoriusstraat 56;
• Het Zand: donderdag 5 september in ’t Ronde Sant aan Hugo de Groothof 1;
• Drievliet: dinsdag 10 september in de Ichthuskerk aan het Vlietplein;
• Centrum/Oost/West: woensdag 11 september in De Ridderzaal (gemeentehuis) aan Koningsplein 2.

Huishoudens in laagbouw krijgen vanaf 9 september drie minicontainers. De afvalstromen groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en restafval kunnen hiermee zelf gescheiden worden. Deze of volgende week ontvangen inwoners schriftelijk bericht wanneer de containers worden afgeleverd.

Vanaf oktober krijgt elk huishouden in de hoogbouw een speciale GFT-box voor in de keuken. Hierin kan men het GFT tijdelijk reukvrij bewaren en vervolgens wegbrengen naar een GFT-container in de buurt. 

Het huidige aantal containers voor papier, glas en restafval in de wijken wordt zo nodig uitgebreid. Zo kunnen ook bewoners van hoogbouw beter en makkelijker hun afval gaan scheiden.

Wie over het afleveren van de minicontainers geen bericht heeft ontvangen, kan contact opnemen met Inovim, 0800-4002050, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.