Agenda

Inloopbijeenkomst onderhoudsproject Rotterdamseweg

Dit najaar voert waterschap Hollandse Delta onderhoudswerkzaamheden uit aan de Rotterdamseweg. Het gaat om het gedeelte vanaf de Ringdijk tot aan de aansluiting met de N915 in Ridderkerk. Deze weg wordt duurzaam veilig ingericht. Dat bevordert mede de doorstroming voor de weggebruiker.

Daarnaast start het waterschap een procedure verkeersbesluit voor het afsluiten van de kruising, Rotterdamseweg/Vlietlaan richting Oostmolendijk voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor zal een
uitgebreide procedure doorlopen worden, waarbij omwonenden in de gelegenheid worden gesteld om hun belang naar voren te brengen.
Beide projecten bevorderen de verkeersveiligheid van de weg.

Inloopavond

Tijdens de inloopavond op donderdag 21 maart 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in de Hofstede de Paradijshoeve aan de Oostmolendijk 82 in Ridderkerk vertelt het waterschap u er graag meer over.

Op de inloopavond is het schetsontwerp van het onderhoudsproject te zien en is het ontwerp-verkeersbesluit beschikbaar. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en informatie te geven.

Verkeersbesluit

Voor dit verkeersbesluit heeft het waterschap gekozen voor een uitgebreide procedure. Dit betekent dat het ontwerpbesluit van 28 maart tot en met 9 mei ter inzage wordt gelegd via www.overheid.nl. Gedurende deze 6 weken kunnen zienswijzen ingediend worden. Daarna volgt de behandeling, beoordeling van de zienswijzen en definitieve vaststelling van het verkeersbesluit door het dagelijks bestuur. Ook dit besluit wordt tzt bekend gemaakt via www.overheid.nl. Tegen het definitieve besluit kan beroep bij de Rechtbank worden aangetekend.