Internationale Samenkomst: “Hoop doet Leven”

“Hoop doet Leven!” is het thema van de Internationale Samenkomst in Ridderkerk-Bolnes. De Internationale Samenkomst is om de 14 dagen in de Boezemkerk, Pretoriusstraat 2. De eerstvolgende samenkomst is op zondag 21 februari, aanvang 16:00 uur. Men moet zich opgeven in verband met beperkte bezoekersaantal via werkgroepvluchtelingen@outlook.com, deze is ook online op www.boezemkerk.nl.

Harmen Schipper heeft 1 Petrus 1 vers 3 als vertrekpunt genomen: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.”

Om de 14 dagen worden deze samenkomsten door verschillende samenwerkende kerken gehouden voor anderstaligen, vertaling zal worden verzorgd in het Engels, Arabisch en Farsi.

Actuele informatie vindt u op de website, internationalserviceridderkerk.nl, of op de Facebookpagina.

Als u het werk van de Internationale Samenkomsten wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op bankrekening NL77RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk.