Agenda

Internationale Samenkomst in Boezemkerk Bolnes

Zondag 5 maart 2023 is er weer een internationale samenkomst in de Boezemkerk (Pretoriusstraat 2) te Bolnes. Dit begint om 16.00 uur en de kerkdeuren gaan om 15.30 uur open.

Voorganger deze middag is Jos van der Hoog en het thema van de verkondiging is ‘Hoe groot is God’. Het Bijbelgedeelte daarbij is Psalm 8.

De internationale samenkomst is speciaal voor vluchtelingen, statushouders en anderstaligen. Daarom is er een Arabische-, Farsi- en Engelse tolk aanwezig. Verder zijn ook alle andere belangstellenden van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en is er koffie, thee, fris en broodjes.

Een financiële ondersteuning voor deze samenkomsten is zeer welkom en een gift hiervoor kan overgemaakt worden op IBANnummer NL77 RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanwege de ANBI status.