Agenda

Internationale Samenkomst in Boezemkerk Bolnes

Zondag 8 januari 2023 is er weer een internationale samenkomst in de Boezemkerk (Pretoriusstraat 2) te Bolnes die om 16.00 uur begint en de kerkdeuren gaan om 15.30 uur open.

Voorganger deze middag is Alex van der Plas en het thema van de verkondiging is ‘Een nieuw begin’. Het Bijbelgedeelte daarbij is Lukas 5 vers 27 t/m 32 over de roeping van Levi.

De internationale samenkomst is speciaal voor vluchtelingen, statushouders en anderstaligen en daarom is er een Arabische-, Farsi- en Engelse tolk aanwezig. Verder zijn ook alle andere belangstellenden van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en is er koffie, thee, fris en broodjes.

Een financiële ondersteuning voor deze samenkomsten is zeer welkom en een gift hiervoor kan overgemaakt worden op IBANnummer NL77 RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanwege de ANBI status.