Agenda

Internationale samenkomst in Boezemkerk

Op zondag 16 oktober 2022 is er een internationale samenkomst in de Boezemkerk.

De aanvang is 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur staan de kerkdeuren aan de Pretoriussraat 2 open.

De samenkomst is gericht op anderstaligen. Er wordt gezorgd voor vertalingen in het Engels, Arabisch en Farsi. Spreker is Peter Huizer.  Thema is “De Bijbel, een geschenk uit de hemel” n.a.v. 2 Timotheüs 3:14-17.

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting. Er zijn broodjes, koffie, thee en fris. Voor kinderen tot twaalf jaar is er een apart programma. Voor de allerkleinsten is er een crèche.

Wie de organisatie van de samenkomsten wil ondersteunen kan een gift overmaken op banknummer NL77RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk.