Agenda

Internationale samenkomst in Bolnes, thema “Advent”

Op zondag 27 november 2022 is er een internationale samenkomst in de Boezemkerk.

De aanvang is 16.00 uur. Vanaf 15.30 uur staan de kerkdeuren aan de Pretoriussraat 2 open. De samenkomst is gericht op anderstaligen. Er wordt gezorgd voor vertalingen in het Engels, Arabisch en Faris.

Spreker is Harmen Schipper en het thema is: “Advent”. Vanuit de Bijbel zal gelezen worden  Jesaja 9 vers 5: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting, er zijn broodjes, koffie, thee en fris. Voor kinderen tot twaalf jaar is er een apart programma. Voor de allerkleinsten is er een crèche.

ledereen is bij deze samenkomst van harte welkom. Wie de organisatie van de samenkomsten wil ondersteunen kan een gift overmaken op banknummer NL77RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk.