Agenda

Internationale Samenkomst in de Boezemkerk Bolnes


Op zondag 19 mei 2024 vindt er weer een Internationale Samenkomst plaats in de Boezemkerk te Bolnes. De spreker is Ron Hofland en het thema is “Elkaar verstaan”.

Het thema van de samenkomst is gebaseerd op Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Deze internationale bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen met diverse achtergronden, zoals vluchtelingen, statushouders en anderstaligen. Daarom zal er tijdens de samenkomst vertaling beschikbaar zijn in het Arabisch, Farsi en Engels. Iedereen is van harte welkom. Voor gezinnen met kinderen wordt gezorgd, er is een speciaal kinderprogramma voor kinderen tot twaalf jaar oud en er is ook een crèche voor de allerkleinsten. Na afloop van de samenkomst is er gelegenheid voor informele ontmoetingen onder het genot van koffie, thee, limonade en andere lekkernijen.

De samenkomst in de kerk aan de Pretoriusstraat 2 begint om 16.00 uur. De deuren gaan open om 15.30 uur.

De organisatoren waarderen en verwelkomen financiële ondersteuning voor deze samenkomsten. Als men wil bijdragen, kan een gift worden overgemaakt naar IBAN-nummer NL77 RABO 0340 3907 78, ten name van Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk. Voor de meest actuele informatie en eventuele updates kan men terecht op de website: International Service Ridderkerk en Facebook.