Internationale Samenkomst in de Boezemkerk Bolnes

Zondag 3 oktober is er in de Boezemkerk een internationale samenkomst die zich hiermee richt op anderstaligen. De Boezemkerk is te vinden in Ridderkerk-Bolnes aan de Pretoriusstraat 2.

De internationale samen komsten zijn een initiatief van verschillende samenwerkende kerken in Ridderkerk. Er zijn vertalingen in Engels, Arabisch en Farsi. De spreker is Jaco Schonerwoerd, thema is “De Heere Jezus staat stil en roept” uit Lukas 18 de verzen 35 tot en met Lukas 19 vers 10.

De samenkomst begint om 16.00 uur. Online luisteren kan via: boezemkerk.nl. Voor meer informatie: werkgroepvluchtelingen@outlook.com.

Wie de organisatie van de  samenkomsten wil ondersteunen kan een gift overmaken op banknummer NL77RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk