Internationale Samenkomst in de Boezemkerk Bolnes

Iedereen is zondag 31 oktober 2021 van harte welkom bij de Internationale Samenkomst in de Boezemkerk aan de Pretoriusstraat 2 in Ridderkerk-Bolnes.

Er zijn tolken aanwezig voor vertalingen in het Engels, Arabisch en Farsi. De internationale samenkomsten zijn een initiatief van verschillende samenwerkende kerken in Ridderkerk.

De samenkomst begint om 16.00 uur en wordt geleid door Peter Huijser. Hij gaat spreken over het thema ‘God is op zoek naar jou!’, naar aanleiding van Lukas 15, de gelijkenis van de verloren munt.

Online luisteren kan via boezemkerk.nl.  Voor meer informatie, stuur een mail naar werkgroepvluchtelingen@outlook.com.

Wie de organisatie van de samenkomsten wil ondersteunen kan een gift overmaken op banknummer NL77RABO 0340 3907 78 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ridderkerk.